Historien om os

Foldingbro Vognmandforretning indehaves i dag af Per Sørensen, men firmaet har rødder langt tilbage i familiens historie.

Foldingbro Vognmandsforretning grundlægges tilbage i 1928, hvor Viggo Sørensen, den nuværende ejers farfar, starter op som enkeltmandsfirma med hestevogn, hvor han tilbyder transport for brugsforeninger og købmænd. Efterfølgende kommer der også lillebilsvirksomhed til.

I 1957 træder Pers far, Hermann, ind i firmaet. På dette tidspunkt har virksomheden allerede tre biler og er udvidet med to medarbejdere ud over Hermann og Viggo. Arbejdsområdet har nu flyttet sig til fortrinsvist at være transport af landbrugsrelaterede varer, såsom foder, roer og grise. 

Historie igennem mange år

Hermann bliver selvstændig i 1967 og råder nu over fire biler. Transporten omfatter nu også ammoniak.

I 1987 indtræder Per, den nuværende ejer, og selskabsformen omdannes til I/S.

I løbet af 1990’erne afhændes foderstofbilerne, og virksomheden specialiserer sig inden for decideret dyretransport.

Ændring i firmaet

Per overtager virksomheden i år 2000, og selskabsformen bliver nu til ApS. Der er nu 6 medarbejdere.

I 2008 sker der imidlertid det, at garageanlægget brænder – og som følge heraf opføres der et helt nyt garageanlæg. Der fravælges dog at have eget værksted, da bilerne vedligeholdes ”udenbys” af professionelle.

Per opholder sig den dag i dag helst bag rattet i en lastbil, mens den ældre generation stadig hjælper til på kontoret og går til hånde i garagen. Virksomhedens status som familieforetagende består således til fulde den dag i dag.

Følg os på Facebook​

HVEM ER VI?

​Foldingbro 

Vognmandsforretning ApS

KONTAKT OS

​Telefon: 21 21 08 40

Mail: fv@bbsyd.dk 

ADRESSE

Grænsevej 8

6660 Lintrup